Conferentie Agenda Beroepsonderwijs

30 jun 2022

Wat zijn de ambities van gemeenten op het terrein van onderwijs? Er blijkt een grote overlap in deze ambities te zitten. Bij analyse vielen drie hoofdlijnen op:

  1. Het beroepsonderwijsaanbod blijven matchen met de vraag van de arbeidsmarktrelevante sectoren van de regio.
  2. Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een vervolgopleiding.
  3. Meer mensen gaan met perspectief aan het werk.

Samenwerken om verder te komen

Afzonderlijke gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen best wat bereiken. Maar als we samen zouden werken in de realisatie van deze ambities? Dan zouden we toch verder moeten kunnen komen?

Partijen komen samen

De Agenda Beroepsonderwijs van Curio was de eerste in Nederland. Hier vinden overheden, bedrijven en onderwijs elkaar en worden partijen samengebracht. Nu zou het mooi zijn om in de praktijk samen het verschil te maken door mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Die ambitie enthousiasmeert Curio om deze beweging voort te zetten.

Duurzame initiatieven

De Conferentie Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant op 30 juni 2022 is hierin een belangrijk middel. Tijdens de conferentie gaan de verschillende betrokkenen met elkaar in gesprek en er is veel ruimte om te netwerken. Het is een broedplaats voor duurzame initiatieven en samenwerkingen voor de toekomst.

Dus wil je meedoen? Bezoek dan de conferentie!

Aanmelden kan via deze link.

Programma

13:30 uur – Inloop
14.00 uur – Start inhoudelijk programma

  • Opening door Rob Neutelings voorzitter raad van bestuur Curio en voorzitter Agenda Beroepsonderwijs
  • Inspirerende voorbeelden: Urban Living Lab Breda en TAIT
  • In gesprek met Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant) en Ellen Kroese (directeur VNO-NCW Noord-Brabant/Zeeland) over het belang van sterkberoepsonderwijs
  • Aan de slag: werkplaats
  • Terug- en vooruitblik

16.30 uur –  Afsluitende borrel

Locatie

Bouwschool Breda: Biesdonkweg 31, 4826 KS Breda