Een klusdag in de wijk

22 juli 2022

Match

Zo’n klusdag, dat klinkt als: met zijn allen aanpakken en lekker veel werk verzetten. En zo was het ook. Bedrijven en organisaties die de wijkvernieuwing in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom realiseren, doen meer dan bouwen en voorzien in huisvesting en infrastructuur. Zij slaan ook de handen ineen om een steentje bij te dragen aan de sfeer, de uitstraling en de sociale contacten in de wijk. De Kok Bouwgroep was betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze klusdag samen met Stadlander en WVS.

Helpende handjes

Zij kregen hulp van bewoners uit de wijk en de andere bedrijven. Maar ook van leerlingen van de school in de wijk. En van cliënten van ZEP XL. Deze zomer is hun inzet voor de klusdag goud waard!

Hard gewerkt!

“Verdeeld over de wijk hebben we samen met alle partners verschillende klussen uitgevoerd; schilderen van een kozijn of tuinhekje, stoeptegels goed gelegd, brandgangen schoongemaakt, onkruid en zwerfafval verwijderd. De kinderen van de school en cliënten van ZEP XL maakten ook nog vogelhuisjes en insectenhotels. Het was een mooie, zonnige en geslaagde dag!”, vertelt een medewerker van ZEP XL.

Maatschappelijke bijdrage

“Mensen de kans geven, laten voelen dat je er toe doet, elkaar leren kennen en een ander onverwacht heel blij maken. Dát is de heel bijzondere extra opbrengst van een dag zoals deze”, vertelt procesmanager Anushka van den Broek van De Kok Bouwgroep.