Een frisse training in het Markiezenhof

8 april 2022

Match

Marlies van Lier van FRIS Presentaties wilde heel graag gebruik maken van het netwerk voor de clinic Presenteren die zij samen met partner Jos Peters start. Marlies: “Het is altijd zinvol om eerst een pilot te draaien zodat je feedback krijgt die zo’n clinic alleen maar kan verbeteren.” En zo kwam de logische vraag naar een inspirerende ruimte om de pilot te kunnen geven.

Geschikte locatie

Het Markiezenhof kwam in beeld als mogelijke locatie. Voor het stadspaleis gelijk een mooie gelegenheid zich aan onze partners te presenteren als locatie voor (zakelijke) evenementen en bijeenkomsten. De match was snel gemaakt.

 

Sfeer verhogend

Eind maart was het zover. Een kleine groep partners mocht zonder kaartje het stadspaleis betreden. De pilot vond plaats in de educatieruimte van het hof: een fijne open en lichte ruimte met uitzicht op het koetshuis en de grote binnenplaats. “Mooi hoe zo’n sfeer verhogende setting bijdraagt aan de totaalbeleving,” aldus Van Lier. “En hoe fijn was het om in de zon op de trappen van de galerij een goedverzorgde lunch van Uitstreekend te kunnen nuttigen!”

 

Waardevolle feedback

Marlies en Jos waren niet alleen blij met de ruimte op deze mooie locatie, ook de feedback vanuit de deelnemende partners bleek waardevol. “De groep was gevarieerd qua achtergrond en ervaring in presenteren. Er was een ondernemer, iemand uit de bouwsector, het culturele veld en een docent uit het hoger onderwijs. We konden ze veel individuele aandacht geven, perfect voor deze eerste keer!”

Meer informatie

Wil je meer informatie over de clinic presenteren? Kijk dan op de partnerpagina van FRIS Presentaties.