Een accent op ieders talent

5 februari 2017

Match

RSG ‘t Rijks is een openbare school voor MAVO, HAVO en VWO, waarbij zij elke leerling de mogelijkheid willen bieden om zijn/haar eigen talent maximaal te ontplooien. Dit houdt in, dat naast de onderwijskundige basis ook voor iedereen de mogelijkheid bestaat om op zijn eigen interessegebied te kunnen uitblinken. Of dit nu om kunst, cultuur, techniek of sport gaat.

Het Rijks is een Topsport Talentschool, zo kunnen zij de mogelijkheid bieden om iedereen die op hoog niveau sport, te helpen op zowel het onderwijskundige als het sportieve vlak. Iedere topsporter heeft zijn eigen begeleider om dit te kunnen optimaliseren. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om onder schooltijd trainingen te volgen.

Topsport talentschool in beeld
Nordin van Tilburg en Trijntje van Elzakker zijn twee leerlingen van het Rijks met de zogeheten LOOT-status. Zij  hebben namens de sportbond de status ‘Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent’ toegekend gekregen waardoor zij deel uitmaken van de Topsport Talentschool van het Rijks.  Samen met Zuidwest TV gaan zij de LOOT-afdeling meer onder de aandacht brengen. Dankzij het partnerschap met Samen in de Regio hebben beide partners elkaar gevonden.

Take one
Woensdag 1 februari zal Zuidwest Nordin filmen. De zesdeklasser VWO beoefent vanaf zijn tiende al de golfsport en heeft maar één doel “Professional worden en op de Europese of PGA Tour verschijnen”. Het tweetalig onderwijs leidt hem daarbij niet af gezien zijn LOOT-status.

Take two
Trijntje van Elzakker zal donderdagochtend op de voet worden gevolgd door Zuidwest TV. Trijntje zit in de brugklas van de Bergse middelbare school en doet aan atletiek. Laatst werd zij tweede bij het NK op de 60 meter horden indoor. De topsportster maakt vooral gebruik van de mogelijkheid om onder schooltijd extra te trainen. Bovendien kan zij vanwege haar LOOT-status tijd vrij maken voor haar extra training op het RTC in Rotterdam.

Steun en toeverlaat
In een later stadium worden ook de ouders van beide leerlingen ondervraagd door de crew van de streekomroep. Daarnaast brengt Zuidwest ook een bezoek aan de mentor en de LOOT-begeleider, de heer van de Hoog en de heer Fokke. De LOOT-begeleider bespreekt in een tweewekelijks gesprek eventuele problemen en zoekt naar passende oplossingen. In overleg met de begeleider plant de student schoolwerk voor wedstrijden / trainingen die binnen schooltijd vallen in. De begeleider houdt contact met de diverse vakdocenten, schoolleiding, etc. over de sport en studieprestaties. Ook houdt de begeleider contact met de ouders, trainers, sportbond.

Benieuwd naar het resultaat?
Het beeldmateriaal gaat ’t Rijks gebruiken om zichzelf als Topsporttalentschool verder te profileren. “Tijdens voorlichtingsavonden en open dagen kunnen we de film gebruiken ter promotie van onze school. Ook kunnen we hopelijk voor elkaar krijgen dat het voor leerlingen met Topsportambities loont, om voor onze school te kiezen”, aldus Marco Fokke  docent LO/LO2, Topsportcoördinator, en mentor Havo 3.