Durf de eerste stap in samenwerking te zetten

6 april 2021

In de spotlight

Voor Duurzaam STOER is Samen in de Regio een enorm waardevol netwerk waaruit je heel veel inspiratie kunt halen voor je eigen bedrijf en potentiële samenwerkingen: “Wij proberen alle bijeenkomsten bij te wonen en regelen heel vaak gesprekken met andere partijen. Ik haal altijd wel iets van inspiratie uit sessies. Of dat nou in een samenwerking resulteert, dat maakt mij niet uit”, vertelt Onno Eigeman van Duurzaam STOER over het lidmaatschap van zijn bedrijf van Samen in de Regio.

Bij Duurzaam STOER geloven ze volgens Onno heel erg in samenwerking met andere partijen: “Net als Samen in de Regio hebben wij dat als missie. We werken lokaal en regionaal graag samen met andere partijen om, in ons geval, een betaalbare energietransitie voor iedereen te bewerkstelligen”, zegt hij over het energiebedrijf.

Samenwerken geeft een goed gevoel

Een van de concrete samenwerkingen die Duurzaam STOER is aangegaan, is met S&L Zorg Roosendaal, een andere partner van ons netwerk. “Wij hebben op de dagbesteding geregeld dat mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking aan de slag kunnen gaan met het verzamelen van orders. We hebben het zo opgezet dat ze ruim de tijd krijgen om dat werk te doen”, legt Onno uit.

Onno is zelf ook verschillende keren langs geweest om bij het project te kijken: “Er was best wel wat tijd voor nodig om het op te zetten, maar het geeft zo’n goed gevoel. Ik ben er regelmatig geweest en het is heel leuk om te zien hoe enthousiast de cliënten zijn dat ze dit kunnen doen. Op een gegeven moment herkenden ze mij ook: o, dat is de man van de energie. Dan krijg je een kop koffie en je maakt een praatje. Het is heel bijzonder om juist voor mensen met een beperking iets te kunnen betekenen.” Helaas is door het coronavirus de samenwerking wel wat op een lager pitje komen te staan.

Oproep: durf de eerste stap te zetten

Voor Onno is het heel belangrijk om samen te werken: “Dan roep ik: jongens we hebben nu een sessie van Samen in de Regio, nu zijn we enthousiast, laten we ervoor gaan. Maar vaak zakken mensen dan weer terug in de waan van de dag en dan is het heel moeilijk om concreet iets te gaan matchen. Ik zou het heel mooi vinden als we buiten de sessies om het netwerk veel actiever kunnen inzetten”, vertelt Onno. Hij roept alle (potentiële) partners dan ook op om een eerste stap te durven zetten.

Een van de samenwerkingen die Duurzaam STOER graag nog eens aangaat is met de Associate Degrees Academie: “We willen jongeren heel graag betrekken bij de energietransitie. Mijn doel dit jaar is om die samenwerking van de grond te krijgen”, zegt Onno.