Door Samen in de Regio werpt mijn werk vruchten af

3 mei 2021

In de spotlight

Wie heeft er in het leven niet te maken gehad met verlies? Het eerste waaraan je denkt is het verlies van een dierbare, maar niet alleen om die reden is Lilian Boudewijn enkele jaren geleden begonnen met haar bedrijf als verlies- en ritueelbegeleider. “Verlies is heel breed. Dat kan zijn door overlijden, maar ook verlies van gezondheid, een echtscheiding of een baan.” Lilian begeleidt en coacht mensen wanneer ze te maken hebben met verlies in hun naaste omgeving.

Ook coronavirus brengt verlies met zich mee

Lilian heeft om zich heen gezien hoe verlies door het coronavirus bij veel mensen een rol speelt in hun leven: “Corona heeft invloed op het psychisch welzijn van iedereen. Dat merk ik zeker wel, bijvoorbeeld ook in nagesprekken bij een afscheidsviering. Toen op een gegeven moment nog maar dertig mensen aanwezig mochten zijn, werden livestreams opgezet en alternatieve rituelen uitgevonden. Mensen zijn van nature sociale wezens die andere mensen nodig hebben, helemaal tijdens een rouwproces.”

Volgens Lilian verandert iedereen een beetje van identiteit wanneer iets of iemand wegvalt. Heel vaak verloopt dit goed, maar niet altijd: “Als mensen vastlopen in verlies, kom ik als coach in beeld.” Ze hoopt daarom ook dat bedrijven zich geroepen voelen om begeleiding in te zetten als een werknemer dreigt uit te vallen door verlies. “Heel veel werkgevers weten niet goed om te gaan met verlies. Als een werkgever een werknemer goed weet op te vangen met bijvoorbeeld coachingssessies, hoeft die werknemer misschien niet of niet zo lang uit te vallen. Daar zijn de werkgever en de werknemer bij gebaat. Een win-winsituatie”, vertelt Lilian.

Begonnen vanuit eigen ervaring

Lilian begon haar bedrijf omdat ze zelf met het verlies van haar dochter door leukemie te maken kreeg: “Ik wilde iets betekenen voor anderen”, vertelt ze vol overtuiging. Inmiddels begint haar werk zijn vruchten af te werpen: “Steeds meer mensen kennen me en vragen naar me in situaties van verlies. Waar het van toegevoegde waarde is, leg ik zelf ook contacten. Via Samen in de Regio vergroot ik dat netwerk nog eens verder.”

Ze is nu enkele jaren lid van Samen in de Regio: “De reden om lid te worden, was dat het voor mij een gedegen en betrouwbaar netwerk is met een goede naam en met betrouwbare partners die overal voelsprieten hebben in de regio. Dat spreekt mij wel aan”, vertelt Lilian. “Ik woon in Bergen op Zoom en heb daar een eigen netwerk, maar ik wilde voor mijn werk mijn zakelijke netwerk verbreden en meer naamsbekendheid krijgen. Het is mooi dat Samen in de Regio daar een rol in kan spelen.”