Door Samen in de Regio voelen we ons meer betrokken

11 januari 2021

In de spotlight

Dat het een gekke tijd is, weet de stichting Zoom- & Zegestede maar al te goed. Directeur Annette van der Meene van het Bergse crematorium benadrukt dat ze zich in een curieuze positie bevinden: “Wij hebben het drukker dan normaal, terwijl de rest van de samenleving bijna op slot zit. We vinden het wel heel belangrijk dat er voldoende tijd is voor iedereen, met een afscheidsceremonie en een goede nazit, ook al is dat op 1,5 meter afstand van elkaar.”

Het crematorium is amper een jaar lid van ons netwerk. Het is voor Annette nog een vrij nieuwe organisatie: “Ik had het afgelopen jaar graag anders gezien. We hebben wel meegedaan met een aantal activiteiten en er zijn al wat kleine initiatieven geweest rondom corona. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt.” Volgens de directeur is Samen in de Regio bij uitstek de organisatie om meer betrokkenheid bij hun ‘verzorgingsgebied’ te creëren: “Daarbij hoort dat we waar mogelijk kansen bieden voor mensen op de arbeidsmarkt die wat minder makkelijk te plaatsen zijn.”

Geen speciale opleiding

Een van de meest waardevolle dingen van Samen in de Regio vindt Annette de verbinding met het onderwijs: “Er bestaat geen specifieke opleiding tot crematoriummedewerker. Het is ook niet een vak waar mensen van dromen. Ik probeer op het gebied van horeca bijvoorbeeld de verbinding te zoeken met opleidingen. Wij zijn inderdaad een bijzondere organisatie, maar tegelijk zijn we normaal. Bij ons wordt er achter de schermen ook gelachen, we lunchen met elkaar en hebben een professioneel horecateam.”

De directeur van Zoom- en Zegestede zegt dat ze altijd op zoek zijn naar horecatalent en stagiaires: “Zeker nu het lastig is om stageplaatsen te vinden, hopen wij dat mensen zich bij ons melden.” Daarbij komt volgens Annette de connectie met Samen in de Regio goed van pas: “Ik denk dat wij aan de ene kant mensen ruimte en mogelijkheden bieden. Aan de andere kant beschouw ik het netwerk als een kans om nadrukkelijker onderdeel te worden van ons verzorgingsgebied.”

Eerste ‘haakjes’ gevonden

Zoals gezegd is het crematorium een jaar lid van Samen in de Regio. Annette zegt daarover dat ze kennis heeft gemaakt met een organisatie met ‘heel veel potentieel, enthousiasme en positiviteit’. Het eerste jaar heeft volgens haar een basis gelegd voor meer: “Ik heb best een aantal haakjes gevonden waarvan ik denk: daar gaan we, als er normalere tijden aanbreken, op voortborduren.”

Volgens Annette denken we bij Samen in de Regio in kansen en mogelijkheden: “Er wordt juist gekeken naar: wat kan nog wel. Dat is een levenshouding die mij heel erg aanspreekt. Zo doen we dat ook in ons dagelijkse werk: nu je elkaar door corona geen hand kunt geven en grote bijeenkomsten kunt organiseren, zoeken we andere mogelijkheden. We krijgen geregeld te horen hoe fijn nabestaanden dat vinden.”