Denken in mogelijkheden en elkaar inspireren

16 december 2019

In de spotlight

Alina Kuijpers is hoofd Bureau Arbeidsmarktbenadering op de Main Support Base Vliegbasis Woensdrecht. Naast militair personeel werken hier tevens veel ‘burgers’, zo dat heet, en juist het vinden en motiveren van die doelgroep is haar verantwoordelijkheid. Daarvoor maken zij en haar collega’s geregeld en graag gebruik van de mogelijkheden die Samen in de Regio zoal biedt.

In totaal werken er op de vliegbasis ongeveer 2000 mensen en daarvan is zo’n derde deel ‘burgerpersoneel’, legt Alina uit. Het gaat dan om bijna alle niet-militaire functies, van kantinemedewerkers tot vliegtuigmonteurs en van logistieke krachten tot personeelszaken en communicatie. “Werk is er genoeg”, verzekert ze. “Op een basis met 18 kilometer hek eromheen en 248 geaccrediteerde opleidingen.”

Enorme kansen

Mensen vinden is nog wel eens een uitdaging, vertelt het afdelingshoofd – desondanks enthousiast. Het blijft voor veel mensen in de regio toch een beetje een gesloten wereld, merkt ze geregeld, en niet iedereen realiseert zich altijd het grote aantal arbeidskansen dat er ligt. Met stageplekken, beurzen bezoeken, rondleidingen en allerlei vormen van communicatie zetten Alina Kuijpers en haar team de basis beter op de kaart. “We zijn de grootste werkgever in de regio en daarmee een belangrijke partner voor velen, waaronder de gemeente maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Veel van die contacten ontstonden of onderhoud ik via Samen in de Regio.”

Waardevolle ontmoetingen

Eén van de organisaties waarmee MSB Vliegbasis Woensdrecht veel samenwerkt als het gaat om het vinden van geschikte mensen, is WerkgeversServicepunt West-Brabant. “We bieden graag mogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, legt Alina uit. “Ik kom op bijeenkomsten van Samen in de Regio geregeld mensen van dat Werkgevers Servicepunt en het UWV tegen, net als contacten van de ISD Brabantse Wal natuurlijk. Dat zijn mooie momenten om weer eens even wat zaken kort te sluiten, bijvoorbeeld tijdens een Meet4Match event.” Het zijn waardevolle ontmoetingen voor haar en de maatschappelijke doelstellingen van de vliegbasis, zoveel is duidelijk.

Midden in de maatschappij

Het gaat bij Samen in de Regio natuurlijk óók om matches en dat aspect is ook voor een grote organisatie als deze vliegbasis een belangrijk punt. “We willen deel uitmaken van de samenleving en daar aan bijdragen. Dus we werken graag mee aan het realiseren van zaken die anders wellicht niet mogelijk waren, zoals een fietsenhok bij S&L Zorg vestiging Lambertijnenhof. Dat levert hier weer teamgeest en bewustwording op.”

Tevens vertelt Alina over een samenwerking met het Technasium van ’t Rijks. Leerlingen maken daar een schaalmodel na van een F16 en die nieuwe exemplaren gaan de manager en haar collega’s mogelijk weer gebruiken, als relatiegeschenk of om presentaties aan te kleden. Ook dit soort samenwerkingen ontstaan via ons netwerk. Kuijpers: “We vinden maatschappelijk draagvlak erg belangrijk. Matches als dit en het netwerk dat erachter schuil gaat, helpen ons daar echt bij. Juist door er sámen de schouders onder te zetten bereik je enorm veel. Dat is zo inspirerend aan deze aanpak en dat vertel ik iedereen die het maar horen wil. Denken in mogelijkheden, dat is wat we als regio nodig hebben.”