De regio heeft een heldere aanpak nodig voor samenwerkingen

14 december 2021

In de spotlight

De samenwerking tussen FourstaR en Samen in de Regio gaat ver terug en heeft zijn vruchten afgeworpen. Beide organisaties hebben het beste voor met deze regio en haar inwoners. FourstaR, dat kantoor houdt in de Bergse Stationsstraat, richt zich op het begeleiden van mensen naar werk. Dat is de korte versie. Rainier Nuijten vertelt hoe breed het eigenlijk is: “Wij begeleiden mensen die met ziekte thuiszitten weer naar werk, maar ook mensen die vanuit een uitkering komen. Daarnaast hebben we eigen taaltrainers, met name voor mensen die hier willen inburgeren en aan het werk willen gaan. Of wat te denken van mensen die jarenlang voor dezelfde baas hebben gewerkt en ineens op straat komen te staan. Die weten niet meer hoe ze moeten solliciteren.”

Maatwerk leveren

Rainier weet met zijn jarenlange ervaring bij arbeidsbureaus in Steenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom waarover hij het heeft. “Het belangrijkste is dat je maatwerk levert. De uitdaging is om iedereen persoonlijk op weg te helpen. Een goed voorbeeld daarvan is Philip Morris. Toen jaren geleden bekend werd dat er honderden banen werden geschrapt zag je een tweedeling ontstaan: mensen die direct aan de slag gingen met een nieuwe baan zoeken en personeel dat het bedrijf maar moeilijk los kon laten. Bij beide groepen moet je op een andere manier aan de slag.”

In de regio Bergen op Zoom ziet Rainier kansen genoeg om banen te creëren: “Er staan genoeg mensen aan de zijlijn waarin meer geïnvesteerd kan worden. Bedrijven en instellingen moeten zich meer richten op hoe uniek iedereen is. We hebben hier bos, water en een mooie oude binnenstad. Daar moet werkgelegenheid omheen worden gemaakt. Je hoort in Bergen op Zoom vaak wat we allemaal hebben, maar er wordt weinig mee gedaan. Als ik dan wel eens zie wat ze in een klein dorp in Zeeland allemaal kunnen en dat dan vergelijk met wat we hier doen.”

Koppelen van organisaties

Zoiets vraagt uiteraard organisatie en samenwerking. Daarom vindt Rainier het mooi dat er een organisatie als Samen in de Regio is: “De kracht van het netwerk is dat commerciële bedrijven en non-profitorganisaties aan elkaar gekoppeld worden. Samen in de Regio is voor die instellingen een spreekbuis. Ik ben afgelopen jaar ook bij enkele themabijeenkomsten geweest. Enerzijds vond ik dat interessant, maar soms vond ik de thema’s wat te zweverig. Wat deze regio nodig heeft, is een heldere en concrete aanpak tot succesvolle samenwerkingen.”

In het verleden heeft FourstaR in Bergen op Zoom verschillende keren meegewerkt aan Kijk Binnen bij Bedrijven, en met resultaat: “We zoeken elkaar daarin op en kijken waar de kansen liggen. Zo hebben we al verschillende loopbaanadviezen kunnen aanbieden aan mensen”, blikt Rainier terug op een van de grote jaarlijkse evenementen van Samen in de Regio.