Brede Welvaart

Geen groei, maar bloei

In landen als Nieuw-Zeeland, IJsland en Schotland zijn ze er al langer achter: maatschappelijke bloei is belangrijker dan economische groei. Daarom zijn Welzijnsontwikkeling en Bruto Nationaal Geluk speerpunten van het nationale regeringsbeleid. In Nederland zijn we nog niet zover. Maar we meten ondertussen wel de Brede Welvaart: gezondheid, onderwijsniveau, gevoel van veiligheid en de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving.

 Van welvaart naar welzijn

Ondernemen gaat steeds vaker over de combinatie van geld verdienen én het oplossen van maatschappelijke problemen. Sterker nog, het hoofddoel van bedrijven verschuift van welvaart naar welzijn. En de gevolgen van deze ommezwaai zijn groot. Bedrijven veranderen in organisaties die niet meer alleen voor financiële winst gaan, maar ook voor maatschappelijke winst. Maar hoe doen ze dat?

Bekijk hieronder hoe wij hieraan aandacht besteden:

Purpose Colleges

Geluk in plaats van product. Welzijn in plaats van welvaart. Wordt het niet eens tijd om ons leven anders in te vullen? Tijdens onze Purpose Colleges besteedden wij hieraan aandacht. Maak kennis met interessante sprekers en mooie verhalen.

Green Thinking

Om onze impact nog verder te vergroten en footprint te verkleinen hebben we Green Thinking omarmd. Deze eenvoudige methodiek passen we toe bij de keuzes die we maken. Wij worden er blij van! En hopelijk kunnen we je inspireren om mee te doen.

Sustainable Development Goals

De SDG’s, ofwel Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Deze SDG’s zijn afgesproken door de landen die deel uitmaken van de Verenigde Naties. Nederland is daar één van.