Bij Samen in de Regio ben je thuis

17 juni 2020

Evenementnieuws

Tien voor zeven, één scherm vol met partners. Vijf voor zeven, twee schermen vol met partners! Virtueel maar wel met heel veel betrokken partners, wat een mooi netwerk.

We missen de ontmoetingen met de partners uit ons netwerk enorm. Met ons eerste webinar is het ons wel gelukt om een nieuw verhaal te delen en ook nog met elkaar ‘aan tafel’ te spreken in de breakout rooms. We wennen eraan en we gaan ervoor! Met dank ook aan onze virtuele dagvoorzitter Marlies van Lier en Ron Geertse voor de digitale ondersteuning.

Compliment
En met dat netwerk en alle partners hebben we meteen een compliment te pakken van Kees Klomp. Hij geeft een inleiding op de betekeniseconomie, de nieuwe economie. Hij is onder de indruk hoe we met veel diverse partijen uit de regio gemotiveerd zijn om kennis te maken met de betekeniseconomie.

Betekeniseconomie
Het gaat om een gezonde balans tussen geld verdienen en maatschappelijke problemen oplossen. Wat we nodig hebben is dat we dat niet doen omdat het moet of omdat het zo goed staat, maar omdat we het willen. Dat verhaal en die inspiratie is te vinden bij Samen in de Regio.

Avondcolleges
Vanaf oktober gaan we daar met en voor de partners van Samen in de Regio nog meer inhoud aan geven met avondcolleges over de betekeniseconomie. Leerlingen en studenten, het bedrijfsleven, overheid en het maatschappelijk veld sluiten aan. We zetten samen in op een sterke en vitale regio, waar vooral jongeren hun bijdrage willen leveren.

Met het netwerk van Samen in de Regio hebben we veel te delen en dat lukt ook online. Dat hebben we met dit eerste webinar laten zien!