Bij Bergen op Zicht draait het om verbinden

22 juni 2021

In de spotlight

De link tussen Stichting Bergen op Zicht en Samen in de Regio is een makkelijke. Voorzitter Anja Rijlaarsdam van de stichting zegt over het Bergse evenement: “Ons hoofddoel is verbinden.” Precies waar we bij Samen in de Regio ook voor staan. Daarom proberen de twee organisaties op zoveel vlakken als mogelijk samen te werken: “Daar ben ik heel erg blij mee”, zegt Anja, die aan de vooravond staat van een nieuw Bergen op Zicht.

Vrijwilligers in de spotlight

Nadat het evenement vorig jaar niet kon doorgaan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, staan vooralsnog alle seinen op groen om op 18 september wel los te kunnen gaan. Dat is hard nodig, vertelt Anja: “Wij zijn een evenement waarbij het speciaal draait om aandacht voor verenigingen en vrijwilligers. Zij zijn door de lockdown harder op slot gegaan dan menigeen. Door het coronavirus zijn ze misschien leden kwijtgeraakt en daarom verdienen ze aandacht. Via Bergen op Zicht kunnen ze zich weer laten zien aan het Bergse publiek.”

Bergen op Zicht werd geboren in 2014 en is sindsdien iedere twee jaar georganiseerd in het centrum van de stad. Het hoogtepunt was in 2016 toen er 120 deelnemers waren. “Het uitgangspunt is dat organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk mee mogen doen. Je moet dan denken aan de politie, de brandweer, maar ook afvalverwerker Saver of zangkoren, vogelclubs en de schaakvereniging. Wij regelen de kraampjes. Daar hoeven de deelnemers niets voor te betalen”, legt Anja uit.

Ten dienste aan de maatschappij

De voorzitter van Bergen op Zicht vindt het schitterend om te zien dat organisaties waar je normaal weinig van ziet, zich hier wel aan het brede publiek tonen: “Toen de brandweer meedeed kon je in een brandweerwagen kijken. Of de politie laat zien waar ze in het dagelijks leven allemaal mee bezig zijn. Met dit evenement willen we ten dienste staan van de maatschappij.” Het is voor Anja niet belangrijk wat het resultaat achteraf is geweest: “Ik krijg heus wel eens te horen dat een organisatie vrijwilligers heeft gevonden door ons evenement, maar dat is niet het belangrijkste. Ik vind het mooi dat deelnemers zich iedere keer opnieuw aanmelden. Dan is er blijkbaar behoefte aan. Ze komen terug.”

De organisatie wordt gedaan door een basisteam van acht mensen. Het is deze weken hard knokken om nog zoveel mogelijk deelnemers te krijgen: “Door corona loopt het wat langzamer dan andere keren. We zien dat mensen de rem er nog een beetje op houden.” Anja heeft inmiddels positieve ervaringen met het werven van deelnemers via Samen in de Regio: “Daar hebben we veel aan te danken gehad de afgelopen jaren. We kunnen met elkaar sparren. Dat is heel mooi.”