Betekenisvol ondernemen, dat kun je wel aan studenten overlaten

18 mei 2021

Match

Drie studenten, Ramon Hakkens, Wesley van der Kemp en Pam Haaksma, die de minor Betekenisvol Ondernemen en Onderzoeken op Avans Hogeschool in Breda volgen, namen in februari deel aan het Purpose college van Samen in de Regio óver Betekenisvol Ondernemen. Dat leverde hen een mooie praktijkopdracht op bij Buurtgezinnen Roosendaal – de organisatie die gezinnen die hulp nodig hebben koppelt aan gezinnen die hulp aanbieden.

Brainstormen met studenten, wie wil dat nou niet?

Anouska Vos, voorheen coördinator bij de WijZijn Traverse Groep en tegenwoordig coördinator van Buurtgezinnen Roosendaal, is heel enthousiast over deze verrassende ontmoeting aan de actietafel bij het college: “De actietafel was een schot in de roos voor mij. Allemaal gelijkgestemden, die lokaal iets willen betekenen én drie studenten die met Buurtgezinnen aan de slag wilden. Het duurzame aspect dat in het college ter sprake kwam inspireerde mij.” Over de samenwerking met de studenten vertelt ze: “We zijn gaan brainstormen en hebben doorgepakt. De studenten onderzoeken hoe gezinnen uit ons netwerk (zij die kwetsbaar zijn en ook zij die steun bieden) een stap kunnen zetten naar een meer duurzame manier van leven.”

Dat is makkelijk praten

De studenten hebben als opdracht gesteld, dat zij een praatplaat gaan maken die allerlei mogelijkheden laat zien hoe een gezin meer duurzaam kan leven. Anouska: “De praatplaat is heel laagdrempelig met ideeën die voor hen (en trouwens voor velen) niet ver van hun bed voelen. Het gaat van het kopen van groenten uit het seizoen, tot minder vaak de droger gebruiken, het licht op tijd uit en niet te vroeg aan en minder bestrating in je tuin. Dit duurzaam doen, staat niet op zichzelf. Het gesprek met de praatplaat levert ook een enorme bijdrage aan de bewustwording.” Een extra opbrengst die lang mee gaat!

Deze opdracht spreekt de studenten aan, omdat het zo praktisch is. Ook maken zij kennis met een voor hen vaak nieuwe doelgroep. Zij hebben namelijk gesprekken gevoerd om te ontdekken wat een goede aanpak is. De gezinnen hebben een inbreng geleverd in het uiteindelijke resultaat, de praatplaat.

Klaar!

Begin juni is de praatplaat klaar. Organisaties die geïnteresseerd zijn in de aanpak en in het resultaat kunnen daarover contact opnemen met Anouska Vos, anouska@buurtgezinnen.nl of bel 06-57282891. Ook als een gezin steun wil bieden aan een ander gezin in gemeente Roosendaal, is Anouska de juiste contactpersoon.