Betekenisvol in beeld

Goed nieuws voor jongeren en starters op de arbeidsmarkt op de Brabantse Wal. Samen in de Regio, Innergie en Werkcentrum Brabantse Wal (onderdeel van WSP West-Brabant) bundelen de krachten en zetten zich samen in voor het behoud van arbeidstalenten voor de regio. Dit doen zij binnen het project Betekenisvol in beeld. Hieraan werken ook uitzendorganisaties Start People, Unique en Driessen mee. In eerste instantie worden jongeren geselecteerd die bekend zijn bij de lokale instanties, maar men mag zich ook zelf melden via info@sameninderegio.nl.

Daadkrachtige aanpak

Door corona zitten veel jongeren en starters op de arbeidsmarkt thuis. Ze raakten hun baan kwijt. Het lukt niet om met hen te spreken. Hierdoor lopen hun kansen op de arbeidsmarkt terug. Bedrijven hebben minder opdrachten en geen tijd en geld om extra energie te steken in doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Corona veranderde ook de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak.

Vaardigheden voor de toekomst

Door middel van workshops en praktijkopdrachten leren de kandidaten nieuwe vaardigheden voor de toekomst, krijgen meer zelfvertrouwen en goede begeleiding. Hierdoor ontdekken zij hun talenten, kunnen zij zichzelf ontwikkelen en behouden we hen voor de regio. We werken intensief samen met bedrijfsleven, overheid, zorg en onderwijs. Ook studenten worden bij dit project betrokken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage uit het Coronafonds van de Provincie Noord Brabant, gecoördineerd door de Regio West Brabant en in opdracht van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant.

Behoud en ontwikkeling van talent

Met het Coronafonds stimuleren zij nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties om de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn aan te pakken. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant. Het doel is arbeidskrachten te behouden voor de regio en/of hen (bij- of om-) te scholen zodat zij kunnen blijven werken in de regio.

Met het project Betekenisvol in beeld geven de samenwerkende organisaties een boost aan jongeren en bedrijfsleven in de regio.