Associate Degrees Academie sluit goed aan

30 maart 2021

In de spotlight

Het lidmaatschap van Samen in de Regio is op meerdere vlakken waardevol gebleken voor de Associate Degrees Academie (ADA). Ook al zitten ze in Roosendaal, toch heeft het netwerk op de Brabantse Wal ze al van alles opgeleverd, vertelt Ayse Singin, medewerker Connect, het praktijkbureau van ADA: “Wij zijn vorig jaar lid geworden om betere contacten in de regio te krijgen. Met name na de colleges die Samen in de Regio organiseerde, zijn wij in contact gekomen met verschillende mensen. Dus het bevalt ons prima.”

Zowel voor haar werk als op persoonlijk vlak zijn de purpose colleges van Samen in de Regio nuttig geweest: “Vooral de lessen over de betekeniseconomie vond ik heel interessant”, vertelt Ayse. “Ik ben anders naar dingen gaan kijken, ik ben tot andere inzichten gekomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld hoe Kees Klomp vertelde over hoe andere landen met de zaken omgaan. Dat was heel boeiend.”

Contacten leggen na de colleges

Vooral de meetings die werden belegd direct na afloop van de purpose colleges waren waardevol, zegt Ayse: “Daar zijn allerlei contacten gelegd, vooral met als doel om stageplekken te regelen voor studenten van onze onderwijsinstelling. Zeker in deze tijden van corona valt dat niet mee. Als je bij zo’n netwerkbijeenkomst kunt aansluiten en vervolgens via LinkedIn met elkaar verder in contact treedt, kunnen daar mooie dingen uitkomen.”

Het is voor de Associate Degrees Academie erg belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op wat de huidige bedrijven en ondernemers graag verwachten van stagiaires: “Wij proberen het onderwijs zo goed als mogelijk aan te laten sluiten op wat het bedrijfsleven zoekt. We kijken heel erg naar wat ondernemers willen, om onze studenten zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden”, laat Ayse weten.

Maatschappelijke rol van studenten

De studenten van de Associate Degrees Academie wordt ook maatschappelijk verantwoord ondernemen bijgebracht. “Het vervullen van een maatschappelijke rol vinden we erg belangrijk. Daarvoor werken we nauw samen met de gemeente. Andere scholieren en studenten mogen bijvoorbeeld bij ons in het gebouw studeren als ze dat door omstandigheden thuis niet kunnen of in hun eigen schoolgebouw. Maar we doen ook mee aan acties waarbij we geld ophalen voor goede doelen.”