Alle puzzelstukken op hun plek!

6 juni 2017

Match

Samen in de Regio heeft gezorgd voor de goede match met de locatie B.S. de Krabbenkooi voor een bijeenkomst m.b.t. Mantelzorg. Als tegenprestatie gaat Mantelzorg Bergen op Zoom een workshop over dit onderwerp geven aan groep 7/8 van de basisschool.

Het initiatief voor deze middag lag bij de drie steunpunten Mantelzorg uit de Brabantse Wal. Zij wilden samen met organisaties, gemeenten en bedrijven – die actief zijn op het gebied van werk, zorg, wijk, thuis, school en vrije tijd – in gesprek komen over mantelzorg. De professionals hebben hier namelijk in hun dagelijks werk mee te maken.

Wethouder Lars van Beek van de gemeente Woensdrecht opende de middag met het benoemen van het belang van de (h)erkenning en ondersteuning van mantelzorgers op zowel school, het werk en in de thuissituatie. Aandachtig werd er geluisterd naar Hester Bats van Spectrum die in gesprek ging met een aantal aanwezige professionals waardoor als het ware de puzzelstukken op hun plaats vielen en het belang van samenwerking naar voren kwam. In kleine groepjes ging men in gesprek met elkaar over thema’s als de jonge mantelzorger, mantelzorgers met een immigratieachtergrond, de werkende mantelzorger en over vervangende zorg.

Het was een inspirerende en meer dan geslaagde middag die ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen in de nabije toekomst. Na een afsluitende borrel gingen de deelnemers naar huis met een kleine puzzel en een tasje met informatie over de steunpunten Mantelzorg.