Het woord Prokkel is bedacht door de gelijknamige stichting. Het is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een beperking en iemand die dat niet heeft. Dat kan om een één-op-één contact gaan maar ook in groepsverband gebeuren. Iedereen kan meedoen en het kan overal plaatsvinden: in wijken, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij. Noem het maar op! Er kan dan ook van alles gebeuren; samen werken, schilderen, sporten, discussiëren, musiceren, plezier maken en vooral… genieten.

MEE West-Brabant, partner van Samen in de Regio, zit in het bestuur van Stichting Prokkel en werkt hard aan het succes van dit initiatief. Wij ondersteunen hen graag bij het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een beperking. De Nationale Prokkelstagedag is onderdeel van de Prokkelweek. Deelnemende bedrijven en andere organisaties laten dan iemand met een beperking een dag of dagdeel stage lopen. Daar heeft Samen in de Regio een actieve rol in. Inmiddels zijn er al aardig wat stages tot stand gekomen.