De naam zegt het al, ontmoeten en matchen dat is het doel!

Deze editie van Meet4Match starten we met een verkorte variant van de Design Thinking Methode! Hierin maakt u op een laagdrempelige manier kennis met deze methodiek, verzorgd door STUDIO.WHY. Er wordt aangehaakt bij een bestaande vraag van een partner. De methodiek is erop gericht te achterhalen wat de vraag achter de vraag is. Op deze manier krijgt u zicht op welke fricties en behoeften er spelen bij degene met wie u in gesprek bent. Vervolgens gaat u door u in te leven in deze behoeften en met meerdere partijen te brainstormen, op zoek naar een passend aanbod. Hiervoor kunnen meerdere methoden worden ingezet en ieders netwerk worden aangesproken.

We vervolgen de avond met het uitwisselen van vraag en aanbod en als het klikt worden er nadere afspraken gemaakt. Wij noemen dit een “match”. Wat de een te bieden heeft, is voor een ander soms een belangrijke en lang gekoesterde wens.

Het kan om van alles gaan, van personele inzet, materialen of middelen tot kennis en kunde. Hoewel alle afspraken met gesloten beurzen worden gemaakt, vertegenwoordigen deze diensten uiteindelijk een flink bedrag. Een notaris legt die maatschappelijke waarde ter plekke vast. Bedrijven spreken dus niet hun financiële middelen aan, maar vinden hier andere mogelijkheden om iets voor de gemeenschap te betekenen. De ontvangende partij wordt gevraagd een tegenprestatie te leveren, eveneens in natura. De uitvoering van de afspraken levert iedere keer opnieuw mooie samenwerkingen en veel voldoening op, voor de direct betrokken én voor de gemeenschap. Zo werken we samen aan een win-win-win-situatie.