Zowel de overheid, het onderwijs als de ondernemers zien een noodzaak om samen te werken, ieder vanuit een eigen perspectief. In de praktijk blijkt het lastig om deze perspectieven op elkaar aan te laten sluiten. Samen in de Regio wil hier iets aan doen en organiseert hiervoor de DialOOOgtafel.

Tijdens de  DialOOOgtafel gaan vertegenwoordigers van de 3 O’s met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen. Dit geschiedt onder begeleiding van een tafelhost. Vanuit de overheid sluiten indien mogelijk beleidsmedewerkers aan. Zij halen goede ideeën op aan de tafels en kijken of deze opgenomen kunnen worden in de beleidsvelden. Tijdens de gesprekken ontdekken de deelnemers elkaars vraag en/of aanbod en komt men  mogelijk tot samenwerkingsafspraken.

De intentie  tot samenwerken wordt vastgelegd op een matchformulier. Dit formulier wordt door Samen in de Regio geregistreerd en in beeld gebracht bij voltooiing. Mogelijk worden meer samenwerkingspartners gezocht bij een initiatief. Hiervoor zal Samen in de Regio haar netwerk benaderen.