Samen in de Regio organiseert een serie van zes purpose colleges over de betekeniseconomie. Na een korte inleiding over de nieuwe economie komt een succesvol ondernemer aan het woord. Dit deel van het college is telkens terug te zien op het YouTube-kanaal van Samen in de Regio.

Wat je daar niet ziet zijn de verslagen van de gesprekken die daarna plaatsvinden. In wat we noemen de actietafels gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hun ideeën voor de regio. Welke bijdrage kan een bedrijf of organisatie leveren en wie zijn belangrijke samenwerkingspartners? Een antwoord of idee over die vragen vinden we van belang, want bij Samen in de Regio maken we het graag concreet. Dan kunnen we des te sneller samen in actie komen.

Je leest hier de lijst van ideeën en de actiepunten daarbij, die regelmatig werden genoemd in het tweede avondcollege. Met deze lijst willen we je alvast aan het denken zetten over je input aan de actietafels van het middagcollege op 1 december. En natuurlijk is er ruimte voor nieuwe ideeën.

 

Waar we nu staan, zegt niets over wat we kunnen bereiken.
Het zegt iets over waar we kunnen beginnen!

Ideeën

 • Horeca- & hospitalitystudenten zouden een rol kunnen spelen in het oplossen of verminderen van eenzaamheid onder ouderen (nu enorm toegenomen door corona): horecavaardigheden toepassen, ze vermaken. Bijvoorbeeld als stage of vrijwilligerswerk. Dit kan bijdragen aan purpose én bij het vinden van een andere stage of een baan.
 • Bij een stadsmoestuinproject, zouden zorginstellingen (bijv. Zorgbureau de Puzzel) jongeren met een stoornis of verstandelijke en/of lichamelijke beperking een bijdrage kunnen laten doen, bijvoorbeeld als vorm van dagbesteding. Deze aanpak kan natuurlijk worden uitgebreid naar meer doelgroepen: buurtbewoners, scholen in de wijk en bedrijven. Die bedrijven zouden dan kunnen zorgen voor – tweedehands of overschotten van –installatiemateriaal.
 • Bij een samenwerkingsproject als een stadstuin, kunnen meer disciplines aanhaken: verkooppunten (indien gewenst) kunnen worden opgezet, technieklessen gegeven (waterpomp/zonnepanelen), oplaadpalen in de wijk zouden kunnen voorzien in stroom en bij gebiedsplanning kan hiermee rekening worden gehouden.
 • Bepaalde minima (genoemd zijn: mensen die moeite hebben om hun huur te betalen) zouden vanuit een fonds/pot bij de gemeente een opleiding kunnen volgen en zelfs geholpen kunnen worden aan een baan.
 • Gemeente Bergen op Zoom wil de kaartenbak met mooie mensen, mensen die al zo lang op werk wachten, leger maken; de zorginstellingen zouden hierbij een rol kunnen spelen.
 • Vrijwilligers werven vanuit Leger des Heils of mensen die in de bijstand zitten, als dit mag.
 • Bij Titurel zoeken ze dieren die liefdevol verzorgd kunnen worden: konijnen, varkens etc.
 • Kijk over interlokale grenzen om echt als regio samen op te trekken: gemeenten zouden sterker samen moeten optrekken in hun communicatie, in plaats van onderling afzetten tegen elkaar. De regio kan fungeren als tussenstop op weg naar Zeeland: vanuit historische waarde, maar ook interessant wat betreft moderne onderscheidende factoren, zoals innovatieve agri-bedrijven en zorg, waarbij mensen uit andere landen komen kijken hoe wij het doen.
 • Bestaand initiatief van distributie van bomen eenvoudig koppelen aan distributie van voeding (producten van de boer), door op bestaande ‘hubs’ verse producten aan te leveren, bijvoorbeeld door klein te starten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Zonnepanelen op het dak van de schuur bij een zorgboerderij, voorheen bestemd voor kippen. Een nieuw plan voor zonnepanelen boven het gewas is in ontwikkeling. De schuur is beschikbaar voor initiatiefnemers/ontwikkeling agrarische innovatie.
 • School-/studieopdracht maken van het overzicht van boeren in de regio die hun producten (eventueel alleen de overschotten) moeilijk kwijt kunnen. Hiervan dan ook een kaart of app maken, met welke boeren wat, wanneer verkopen en het verhaal erachter. Deze producten dan tegen een vriendelijke prijs verkopen – of doneren als het anders wordt vernietigd – aan voedselbanken of keukens van instellingen/scholen die koken voor minima en ouderen.
 • Laten we een gezond én betaalbaar kratje maken voor de mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld met producten van boerderijwinkels, eventueel in samenwerking met supermarkten, die bijvoorbeeld producten hebben die anders niet meer worden verkocht: THT datum verstreken, maar nog wel eetbaar. Ook mogelijk om te doneren aan Voedselbanken.
 • Restaurants helpen met ‘wegbrengmaaltijden’ – in plaats van ‘afhaalmaaltijden, wat voor sommigen gewoon niet lukt – voor mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld eenzame ouderen.
 • Scholieren/studenten laten koken en het eten laten bezorgen, opdracht vanuit school.
 • Scholen betrekken bewustwording over lokale (seizoens)producten, een veel grotere rol spelen: in de lessen, in kantine gezonde voeding, met het verhaal van de boer erbij.

Kortom

Bij diverse ideeën wordt de groep van scholieren/studenten genoemd als mogelijke partij voor onderzoek en uitvoering: hierin kan op een creatieve manier op verschillende plekken zeker worden nagedacht over een stage-opdracht of afstudeerplek.

Ook zou er veel meer over de grenzen van de regio kunnen worden nagedacht: boeren uit de regio en (verder) daarbuiten kunnen hier ook hun producten kwijt en andersom (boeren van dichtbij een grotere afzetmarkt bieden). Betere samenwerking tussen regio’s onderling zou daarbij noodzakelijk zijn.

Sommige (zorg)locaties kunnen worden opengesteld voor andere doeleinden dan waarvoor ze van origine waren bedoeld: trainings- of werklocaties. Een oude kippenschuur ombouwen tot werkplek, is iets waar meerdere mensen wat aan hebben. Ook zouden er op bepaalde groenstroken van de gemeente stukken grond kunnen worden vrijgemaakt voor mensen die willen werken aan voedseltuinen, wat ook weer beter is voor de diversiteit van de natuur.

Bedrijven kunnen veel meer hun deuren openstellen voor mensen die tijdelijk en/of snel werk zoeken. Daaronder vallen ook stagiairs en afstudeerders. Ze zijn zelf geholpen, omdat ze kunnen werken met korte contracten en wellicht ook goedkopere krachten. Er zou in sommige gevallen ook subsidie aangevraagd kunnen worden voor werknemers, die onder een bepaalde regeling vallen.

Mensen die nu al zo lang in de bijstand zitten, zouden kunnen worden gevraagd voor vrijwilligerswerk op plekken die zitten te springen om gemotiveerde (en onbetaalde) arbeidskrachten. Dit dan met behoud van uitkering. Zo zijn ze niet alleen weer aan het werk en onder de mensen, maar voelen ze zich (en zijn ze) ook nuttig!

Actiepunten

Overheid

 • Nieuwe democratie: laat bewoners vrij in aanleggen en onderhouden voedseltuinen op door gemeente beschikbaar gestelde grond.
 • Duurzame en regionale economie: bijdrage leveren aan vindbaarheid van boeren in de regio door in kaart te brengen waar mensen producten kunnen kopen.
 • Zelfsturend vermogen: de kaartenbak met werkzoekenden bij de gemeente, laten legen door zorginstellingen, waardoor alle partijen worden geholpen.
 • Duurzame steden en wijken: laat bewoners een bijdrage leveren aan een mooiere leefomgeving – schoonmaakacties binnen de wijk, voedseltuinen/-bossen, etc. Bij voedseltuinen zouden oplaadpalen in de wijk kunnen voorzien in stroom en bij gebiedsplanning kan rekening worden gehouden met de aanleg van dergelijke groenvoorzieningen.

Onderwijs

 • Betekenisvol onderwijs: scholieren en studenten inzetten voor onderzoek en uitvoering van plan om eenzame ouderen en minima van (ingrediënten voor) maaltijden te voorzien. Als (maatschappelijke) stage of als afstudeeropdracht.
 • Eveneens Betekenisvol onderwijs: bij een stadstuinenproject kunnen scholieren en studenten een bijdrage leveren aan de totstandkoming, het onderhoud (techniekles en/of werken in het groen) en eventuele verkoop/uitgifte of gebruik van de producten.

➢ Organisaties

 • Gezondheidszorg: mensen die werkzaam zijn in de zorg kunnen veel hulp gebruiken, vooral vrijwilligers zijn erg gewenst. Deze mensen kunnen worden gezocht in de hoek van langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Inclusieve samenleving: zorginstellingen zouden, als vorm van dagbesteding, mensen met een stoornis of verstandelijke en/of lichamelijke beperking een bijdrage kunnen laten leveren aan bepaalde projecten, zoals bijvoorbeeld voedselbossen.

Ondernemers

 • Inclusieve economie en sociaal ondernemerschap: bedrijven zouden hun deuren moeten openen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten en vrijwilligers, mits dit mogelijk is binnen de organisatie.
 • Duurzaam ondernemen: bedrijven zouden kunnen zorgen voor – tweedehands of overschotten van – installatiemateriaal bij voedselbossen/voedseltuinprojecten.