ABN AMRO en Alzheimer Nederland blijken perfecte match

19 oktober 2017

Match

Tijdens een jaarlijkse Beursvloer van Samen in de Regio ontstond het eerste contact tussen onze partners ABN AMRO en Alzheimer Nederland. Deze ontmoeting leidde tot een geweldige match. Alzheimer Nederland verzorgde ‘Samen dementievriendelijk’ trainingen aan de medewerkers van ABN AMRO. Dit om mogelijke dementie bij klanten te herkennen en goed om te kunnen gaan met dementerenden. In juni 2017 ontving het ABN AMRO-filiaal aan de Wassenaarstraat het bijbehorende keurmerklogo ‘dementievriendelijk’ van Ad Vos, voorzitter van de West-Brabantse afdeling van Alzheimer Nederland.

Seniorencoaches en rollenspelen
Ruim een jaar verder zijn de trainingen van Alzheimer Nederland niet meer weg te denken bij ABN AMRO. Dankzij René van Tilborg, directeur ABN AMRO Bergen op Zoom, kregen de ‘Samen dementievriendelijk’ trainingen ook op landelijk niveau de benodigde aandacht. Inmiddels heeft ABN AMRO seniorencoaches aangesteld en rollenspelen aan de trainingen toegevoegd. Door het hele land gaan de lokale ABN AMRO-kantoren aan de slag om het keurmerk ‘dementievriendelijk’ te bemachtigen. Een indrukwekkende match die niet alleen regionaal, maar ook landelijk zijn maatschappelijke vruchten afwerpt.


ABN AMRO volgt de trainingen van Alzheimer Nederland, omdat haar medewerkers het in de praktijk geregeld meemaken dat klanten verward overkomen. Mensen die niet meer weten waarom ze naar de bank zijn gekomen of steeds dezelfde vragen stellen. Dat geeft aan dat er sprake kan zijn van (beginnende) dementie. Alzheimer Nederland gaat de boer op met het keurmerklogo ‘dementievriendelijk’, omdat de samenleving steeds meer te maken krijgt met dementie. In West-Brabant neemt de vergrijzing tot 2030 in rap tempo toe en daarmee ook het aantal mensen met dementie.