Een nieuwe beleving voor trainees van de Provincie Noord Brabant

26 september 2019

Match

Trainees van de Provincie Noord Brabant beleven een geheel nieuwe ervaring over het werken op een Zorgboerderij. Het opent je ogen als je op een plek komt waar je normaal gesproken niet zo snel zou komen. Zij delen hieronder zelf hun ervaring;

Met een groep van zeven nieuwe trainees van de Toekomst van Brabant brachten we een bezoek aan zorgboerderij Den Hof in Halsteren. Bij aankomst op de boerderij werden we ontvangen door Peter Oerlemans en zijn vrouw Mieke. Zij vertelden ons over hun werk en gaven ons een rondleiding. De zorgboerderij is een plaats waar mensen met een verslaving, burn-out of andere psychische klachten terecht kunnen om tot rust te komen. Zij worden door Peter steevast ‘hulpboeren’ genoemd, dit zorgt voor gelijkwaardigheid en verbinding.

De prikkelvrije omgeving, de beesten en het rustgevende landschap bieden de hulpboeren de tijd en ruimte om op hun eigen tempo aan hun herstel te werken. De ondersteuning en troost vinden zij bij elkaar, de koeien en de zorgzame familie die dit alles mogelijk maakt. De zorgboerderij zoekt de verbinding met verschillende instanties om de zorg en het werk mogelijk te maken. Gemeenten, zorginstanties en andere partijen dragen zorg voor de hulpboeren. Peter en collega’s hebben in het veranderende zorglandschap daar zelf een weg in gezocht en uiteindelijk ook gevonden.

Na de uitleg over de zorgboerderij werden we door Peter en een hulpboer rondgeleid, op die manier konden we zelf ervaren wat er bij de dagelijkse praktijk van de zorgboerderij komt kijken. Vlak voor we de stal in gingen bleek dat er een koe in de wei gevangen moest worden. Zo stonden we letterlijk en figuurlijk meteen met onze voeten in de klei en konden we ons steentje bijdragen. Nadat we de koe hadden gevonden, sloten we haar in en brachten we haar terug naar de stal. Gedurende de rondleiding kregen we een steeds duidelijker beeld over hoe de taken van het boerenbedrijf en de zorgboerderij op elkaar aansloten. De boer helpt de hulpboeren door voor afleiding te zorgen met alle verschillende klussen op de boerderij en ondertussen op ongedwongen manier het gesprek aan te gaan en te spreken over de stappen die ze kunnen zetten in hun herstel. De hulpboeren ondersteunen de boer waar mogelijk met kleine en grote klussen op de boerderij. Deze samenwerking schept een band en is een goed voorbeeld van hoe men elkaar kan helpen.

In samenwerking met gemeenten, zorginstanties en de hulpboeren zelf wordt gekeken naar een passende oplossing in elk traject. De oplossingen zijn per persoon verschillend en juist het geboden maatwerk zorgt voor de succesformule die de zorgboerderij is. Regels en wetgeving zorgen voor de kaders waarbinnen gewerkt kan worden, maar de verbinding en samenwerking wordt gevonden op het niveau waar mens (en dier) het verschil kunnen maken.

 

Samen in de Regio is blij met dit soort initiatieven. Verbinden, respecteren en daardoor ook iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Daar worden wij blij van!